Utveckling

De verktyg vi arbetar med är Microsoftbaserade. Termer som .Net, WCF, C#, ASP.NET och SQL Server är självklarheter för oss.

Arkitektur

Inom arkitekturområdet har vi god förståelse för vad SOA innebär. Vi kan realisera agila lösningar formade efter verksamhetens behov. Som bevis på detta innehar våra arkitekter självklart certifieringen "Certified Professional Archtitect, Microsoft Platform".

Teknisk projektledning

Prolegio har stor erfarenhet av teknisk projektledning. Projektstyrningsmodell kan variera men vi utår alltid från att utveckling ska ske agilt och förordar modeller som scrum.

Säkerhet

Prolegio har byggt säkerhetslösningar för flera kritiska system. Exempel på sådant vi kan hjälpa kunder med är tvåfaktorsautentisering, auktorisering, krypteringslösningar, Windows Identity Foundation, tokentjänster och mycket mera.